Poredbeno pomorsko pravo (PPP)

Nakladnik:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11,
10000 Zagreb

 

Adresa Uredništva
Jadranski zavod HAZU,
Šenoina 4,
10000 Zagreb
Tel/fax +385-(0)1-48-12-703
Email jz@hazu.hr 

 

ISSN: 1331-9914 (tiskano izdanje)
ISSN: 1848-8927 (el. inačica)

UDK: 347.79

DOI: https://doi.org/10.21857/mjrl3uwg79

.

PROFIL časopisa   *   ETIČKI kodeks   *   REFERIRANOST

UREDNIŠTVO 

POVIJEST časopisa   *   OBJAVLJENI brojevi  +  Autorsko kazalo

PRETPLATA

IZLOŽBA (2019.g.)


 

UREDNIŠTVO i suradnici

 

Glavni urednik
akademik Davorin Rudolf

Zamjenica glavnog urednika
Prof.dr.sc. Dorotea Ćorić

Tehnička urednica
Vlatka Živojnović

 

Uredništvo (međunarodno)

Uredništvo (domaće)

 

Lektor za engleski jezik

  • Mark J. Davies, MA

Lektorica za hrvatski jezik

  • Ana Stipčić, prof.

 


Dokumenti za pripremu i uređivanje časopisa :

 

 


 

REFERIRANOST, prisutnost na portalima, servisima; u katalozima većih knjižnica :

Academic Search Complete (EBSCO) ;

Academic Search Premier (EBSCO) ;

Academic Search Ultimate (EBSCO) ;

Legal Collection (EBSCO) ;

Legal Source (EBSCO) ;

Law Journal Library (HeinOnline) ;

portal HRČAK ;

digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : DiZbi.HAZU (institucijski repozitorij HAZU) ;

Directory of Open Access Journals (DOAJ) ;

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ; 

ERIH Plus ;

Scientific Indexing Services (SIS)

ASFA Database = Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Bibliographic Database ;

BASE (Bielefeld University Library) -- via DOAJ, via HRCAK ;

WorldCat (OCLC) ;

Electronic Journals Library (via Hrcak) ;

Library of Congress

WZB (Berlin) : Electronic Journals (EU) ;

AAAS Journals (via EBSCO) ;

The Hague Academy of International Law.  Peace Palace Library

Staats- und Universitätsbibliothek Fachbibliotheken (Hamburg)

UPP u katalogu SUDOC - bibliogr.agencije ABES ;

National Library of Australia

University of Saskatchewan. University Library (Canada)

SUNCAT - zbirni katalog periodike za Veliku Britaniju

Hopkins Libraries - katalog Catalyst (USA)

pojedinačni članci na portalu ResearchGate

 


Pretplata
(narudžbe):
Jadranski zavod HAZU
Šenoina 4,
10000 Zagreb
Tel/fax +385-(0)1-48-12-703
Email jz@hazu.hr

Pretplata
(financijsko poslovanje):
Financijsko-ekonomski odjel HAZU,
Hebrangova 1
10000 Zagreb

Financijski ustroj časopisa: neprofitan.
Financiranje (za tiskanje): potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja, Zaklade HAZU

Distribucija časopisa: dosadašnjim i novim pretplatnicima (pravne i fizičke osobe), svim autorima i sponzorima (za određeni broj), razmjena za druge časopise (domaće i inozemne), članovima Uredništva, i po potrebi.

 


 

POVIJEST i razvoj :

      Časopis se pojavio pod imenom Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja krajem 1958. godine, u vrijeme kad još nisu postojali odgovarajući propisi koji bi uređivali sve odnose u pomorstvu. Tako je ova periodička publikacija pokrenuta s ciljem znanstvenog i praktičnog obrađivanja problema poredbenog pomorskog prava i pravila pomorske trgovine te transportnog prava općenito.
Od početka se nastojalo udovoljiti potrebi za pružanjem aktualnih informacija o pravnim instrumentima iz područja pomorske privrede i prekomorske razmjene. Jadranskom institutu je bio povjeren rad na pripremi i izradi pomorskih zakona i propisa za cijelu zajednicu.

Od sv. 1 do 99 format je bio 30 cm, a tiskano je umnožavanjem tipkanih stranica šapirografskom tehnikom.

S brojem 100, 1983. godine, izdavanje se osuvremenilo, promijenio se izgled časopisa (novi format je skraćen na 24 cm, a od tada datira i plava boja korica), časopis je dobio svoj ISSN broj, a donekle se uredila i koncepcija sadržaja pa su rubrike i teme postale uočljivije. Tako su i grafički bili odvojeni članci, prijevodi i komentari, prikazi presuda, izvješća, prikazi knjiga te razne druge obavijesti.

Povremeno je objavljivano i kumulativno kazalo.

 

Časopis je tijekom povijesti izlaženja doživljavao promjene :

  • u naslovu : Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja (1958.-1988.) , Uporedno pomorsko pravo (1989.-1996.), a od 1997.g. do danas je : Poredbeno pomorsko pravo ;
  • uz naslov je bio vezan međunarodni standardni broj : (1984.-1990.): ISSN 0352-4949 ; (1991.-1996.): ISSN 0353-5487 ; od br.153/154 do danas: ISSN 1331-9914, a za elektronički format: ISSN: 1848-8927 ;
  • u nazivu izdavača : od 1958.-1974.: Jadranski institut ; od 1974.-1991. god. naziv izdavača je bio: Zavod za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku pomorstva (Zagreb), te od 1992. dobiva današnji naziv: Jadranski zavod ;
  • u periodičnosti : u početku je bio tromjesečnik, zatim se pojavljivalo nekoliko dvobroja i četverobroja, a od 2001.g. je godišnjak .

No uvijek je bio stalan i kvalitetan profil autora, recenzenata i suradnika.

 

slike korica časopisa (kroz povijest):

     

OBJAVLJENI BROJEVI časopisa

 

 AUTORSKO KAZALO  

 

POREDBENO POMORSKO PRAVO    [od 1997. (tisak 1999.)  do  danas]

God. 39 (1997/1999) : br. 153/154

God. 40 (2000/2001) : br. 155

God. 41 (2002) : br. 156

God. 42 (2003) : br. 157

God. 43 (2004) : br. 158

God. 44 (2005) : br. 159

God. 45 (2006) : br. 160

God. 46 (2007) : br. 161

God. 47 (2008) : br. 162

God. 48 (2009) : br. 163

God. 49 (2010) : br. 164

God. 50 (2011) : br. 165

God. 51 (2012) : br. 166

God. 52 (2013) : br. 167

God. 53 (2014) : br. 168

God. 54 (2015) : br. 169

God. 55 (2016) : br. 170

God. 56 (2017) : br. 171

God. 57 (2018) : br. 172

God. 58 (2019) : br. 173

God. 59 (2020) : br. 174

God. 60 (2021) : br. 175

 


UPOREDNO POMORSKO PRAVO    [od 1989.  do  1996.]

God. 31 (1989) : br. 121 , 122/124

God. 32 (1990) : br. 125/126 , 127/128 

God. 33 (1991) : br. 129/130 , 131/132

God. 34 (1992) : br. 133/134 , 135/136 

God. 35 (1993) : br. 137/140 

God. 36 (1994) : br. 141/144 

God. 37 (1995) : br. 145/148 

God. 38 /1996) : br. 149/152

 


UPOREDNO POMORSKO PRAVO I POMORSKA KUPOPRODAJA      [od 1958/1959.  do  1988.]

 

God. 1 (1958/1959) : br. 1 , 2 , 3 , 4 

God. 2 (1959/1960) : br. 5 , 6 , 7 , 8 

God. 3 (1961) : br. 9 , 10 , 11 , 12 

God. 4 (1962) : br. 13 , 14 , 15 , 16 

God. 5 (1963) : br. 17 , 18 , 19 , 20 

God. 6 (1964) : br. 21 , 22 , 23 , 24 

God. 7 (1965) . br. 25 , 26 , 27 , 28 

God. 8 (1966) : br. 29 , 30 , 31 , 32 

God. 9 (1967) : br. 33 , 34 , 35 , 36 

God. 10 (1968) : br. 37 , 38 , 39 , 40 

God. 11 (1969) : br. 41 , 42 , 43 , 44 

God. 12 (1970) : br. 45 , 46 , 47 , 48/49 

God. 13 (1971) : br. 50 , 51 , 52 

God. 14 (1972) : br. 53 , 54 , 55 , 56 

God. 15 (1973) : br. 57 , 58, 59, 60 

God. 16 (1974) : br. 61 , 62 , 63 , 64 

God. 17 (1975) : br. 65 , 66 , 67 , 68 

God. 18 (1976) : br. 69 , 70 , 71 , 72 

God. 19 (1977) : br. 73 , 74 , 75 , 76 

God. 20 (1978) : br. 77 , 78 , 79 , 80 

God. 21 (1979) : br. 81 , 82 , 83 , 84 

God. 22 (1980) : br. 85 , 86 , 87 , 88 

God. 23 (1981) : br. 89 , 90 , 91 , 92 

God. 24 (1982) : br. 93 , 94 , 95 , 96 

God. 25 (1983) : br. 97 , 98 , 99 , 100 

God. 26 (1984) : br. 101/102 , 103/104 

God. 27 (1985) : br. 105/106 , 107/108 

God. 28 (1986) : br. 109/112 

God. 29 (1987) : br. 113/114 , 115/116

God. 30 (1988) : br. 117/118 , 119/120


 

Koncepcija sadržaja i ažuriranje:  Marula Vujasinović