Najava znanstvenog skupa „Pomorsko imovinsko pravo i pravo osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić“, Zagreb, 15. prosinca 2023. godine
26.10.2023.

Znanstveni skup „Pomorsko imovinsko pravo i pravo osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić“ održat će se u petak, 15. prosinca 2023. godine u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Organizator skupa je Jadranski zavod u suradnji s Hrvatskim društvom za pomorsko pravo, Pomorskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Hrvatskim društvom za transportno pravo i Hrvatskom udrugom za pravo osiguranja.
Znanstveni skup posvećen je nedavno preminulom prof. dr. sc. Dragi Paviću. Profesor Pavić bio je vodeći hrvatski znanstvenik, stručnjak i pisac u području prava pomorskog osiguranja te autor brojnih knjiga iz područja pomorskog imovinskog prava. Diplomirao je 1964. godine na Pravnom fakultetu u Splitu, a doktorirao 1978. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radio je u školstvu (1952. – 1965.) i gospodarstvu (1965. – 1996.). Od 1986. do 2004. godine predavao je na Pomorskom fakultetu u Splitu, a bio je i njegov dekan (1997. – 2004.). Bio je dugogodišnji blizak suradnik Jadranskog zavoda, jedan od urednika časopisa Poredbeno pomorsko pravo, recenzent i autor brojnih radova objavljenih u samom časopisu.
Za sudjelovanje na skupu prijavljeno je četrnaest izlaganja koja će održati eminentni domaći znanstvenici i pravni eksperti iz područja pomorskog prava i prava osiguranja. Svim zainteresiranim autorima omogućena je objava radova sa znanstvenog skupa u posebnom tematskom broju časopisa Poredbeno pomorsko pravo koji će biti tiskan tijekom 2024. godine.
Uskoro više informacija o programu skupa.